يک سيستم عکاسي جديد مبتني بر فناوري ليدار در چين توليد شده است که با استفاده از آن مي‌توان از سوژه‌هايي به ابعاد يک انسان، از فواصل طولاني عکس گرفت.
دو روز ديگر از پرچمداران جديد وان پلاس رونمايي مي شود. اطلاعات جديد، حضور صفحه نمايش 6.67 اينچي در وان پلاس 7 پرو را تاييد مي کند.
رتبه اول در بين تمام شبکه هاي اجتماعي در ايران متعلق به اينستاگرام مي باشد.
اخيراً وزارت سلامت و پيشگيرى امارات، خدمت جديدى را تحت عنوان روبات دوستدار كودكان در بيمارستان ديبا، معرفى كرده است تا از اين طريق ضمن كاهش ترس آنها از بيمارستان، باعث شاد كردن كودكان بيمار شود.